Varchola Spedition & Transport

Společnost Varchola Spedition Transport s.r.o. nabízí díky svému dlouholetému působení na trhu od roku 1997  vysoce specializované služby v oblasti mezinárodní logistiky a spedice.

V současné době se zaměřujeme na komplexní zajištění přeprav po celé Evropě.

  • Specializujeme se na automobilový průmysl a strojirenský průmysl a ADR (přeprava nebezpečných nakladů)
  • Převážně expresní přepravy Česko-Slovensko12h/24h - Slovensko-Česko 12h / 24 h

Proč zvolit dopravu s Varchola Spedition Transport ?

  • česká rodinná firma bez cizího kapitálu
  • od roku 1997 jsme na evropském trhu
  • vlastní vozový park svých vozů
  • spolupráce s dalšími desítkami spolehlivých dopravců
  • nadstandardní pojištění zásilek proti krádeži
  • garance přistavení vozu na nakládku do 12h /24h od objednání
  • expresní přepravy po celé Evropě 
  • expresní přepravy na dlouhé trasy ( 2xřidič )

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava zboží

Naše společnost poskytuje služby v mezinárodní přepravě rozsáhlým vozovým parkem vlastních vozidel pro silniční nákladní přepravu. Naše vozy provádějí přepravu jak celovozových tak i částečných zásilek.

K přepravě konvenčního zboží jsou pro Vás k dispozici moderní třístranné shrnovací plachtové návěsy o výšce 2,74 m a 3 m (low-deck) a nákladní vozy s užitečnou hmotností do 10 tun a ložnou plochou o délce 7,7 m. Veškerá dopravní technika je uzpůsobena pro přepravu nebezpečného zboží dle úmluvy ADR. Vozový park pro silniční nákladní přepravu průběžně obměňujeme, kdy průměrné stáří našich vozů je 4 roky a převážná většina vozů, které provádějí přepravy, splňují emisní normy EUR 5 a EUR 5 EEV. Každý vůz v mezinárodní dopravě je vybaven mobilním telefonem a postupně i zařízením umožňujícím sledování vozů během přepravy, čímž Vám můžeme nabídnout naši službu monitoringu – telefonicky nebo mailem poskytnutá aktuální pozice.

Všichni naši řidiči provádějící přepravu zboží prošli úspěšně všemi potřebnými školeními a testy. Většina z těchto řidičů je u naší firmy již několik let a je jim tedy známa problematika přeprav pro jednotlivé zákazníky naší firmy. Jelikož se v mezinárodní přepravě specializujeme již od roku 1997 zejména na dopravu zboží ze a na Slovensko a to stejné u  Německa.

Mezinárodní spedice a spediční služby

Jako nezbytný doplněk našich služeb při zajišťování mezinárodní a vnitrostátní dopravy Vám nabízíme i naše služby v oblasti spedice. Tuto oblast můžeme rozdělit na zprostředkování silniční nákladní dopravy, přepravy nadrozměrných náklad a nákladů ADR 

V oblasti nákladní silniční dopravy a přepravy nadrozměrných nákladů spolupracujeme s několika prověřenými dopravci z různých oblastí České republiky. U těchto smluvních dopravců je průběžně sledována a vyhodnocována jejich spolehlivost při provádění objednaných přeprav. Na kvalitu prováděné přepravy jsou kladeny naprosto stejné požadavky, jako by přepravu prováděli naše vozy a řidiči.

Přeprava nebezpečného zboží dle ADR

Kompletní vozový park naší firmy určený k nákladní dopravě je vybaven pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. Taktéž všichni řidiči prošli úspěšně školením ADR NEPŘEVÁŽÍME  Třída 6.2 ,Třída 7

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí neboli dohoda ADR má současné době 39 členských států. Nebezpečné věci jsou látky a předměty , pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo ohroženo životní prostředí.

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR jsou tyto:

TŘÍDA POPIS
Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předmět

 

Vlastní vozový park

K dispozici máte náš moderní vozový park, který prochází pravidelnou technickou kontrolou.

Přeprava nadměrných nákladů

Poskytujeme přepravu nadměrných nákladů. Za pomoci vlastní techniky.

Proškolení řidiči

Vybaveny tabulkamy A pro přepravu odpadu! Kamiony vybaveny ADR výbavou, řidiči mají platný ADR prukaz a jsou řádně proškoleni .