Skladové prostory v Karlových Varech

  • Překládka zboží z jednoho kamionu do jiného v rámci přepravy.
  • Dlouhodobé uskladnění zboží.
  • Vedení skladové evidence, kontrola zboží (kvantitativní i kvalitativní), nepřetržité monitorování skladových zásob, denní informování o stavu zásob na skladě.
  • Skládání zásilek z různých uskladněných artiklů (komisionování), balení, etiketování, vkládání dodacích listů a návodů na přípravu s následnou distribucí až ke konečnému klientovi.
  • Zabezpečení návratu vráceného resp. nepřevzatého zboží, konečným příjemcem a jeho opětovné zaskladnění (po konzultaci s klientem).
  • Přidaná hodnota - poradenství v oblasti logistiky, skladování a dopravy, individuální přístup ke klientovi se snahou společně najít nejoptimálnější logistická řešení.